Het jaarverslag 2017 van het TAO staat online

Gepubliceerd op 29.05.2018

Persmededelingen

Terug naar de artikels

Het Toeristisch Agentschap Oost-België heeft alle feiten, cijfers en projecten van het vorige jaar samengevat in haar jaarverslag, dat eind mei tijdens een bestuursvergadering aan de leden werd voorgesteld.

Volgens TAO-directrice Sandra De Taeye was 2017 een succesvol jaar. Op marketinggebied werden er heelwat doelstellingen bereikt en statistisch gezien is de tendens voor de bedrijfssector positief. Wie interesse heeft voor de resultaten van het Toeristisch Agentschap Oost-België, kan het nieuwe jaarverslag (alleen in Duits en Frans verkrijgbaar) op onze website doornemen.

Nuttige informatie
Auteur
TAO
Stel een artikel over de Oostkantons voor!

Terug naar de artikels