Gebruiksvoorwaarden fotoheek


Gebruiksvoorwaarden:

  • De foto’s staan gratis ter beschikking voor: journalistische doeleinden die inhoudelijk verbonden zijn met de Oostkantons, toeristische doeleinden die inhoudelijk verbonden zijn met de Oostkantons, public relations, reclame voor toeristische diensten. Indien de foto’s voor andere doeleinden gebruikt zouden worden, is de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van het Toeristisch Agentschap Oost-België vereist.
  • De foto’s mogen niet voor toeristische doeleinden gebruikt worden. Indien de foto’s uit de fototheek commercieel gebruikt zouden worden, gelieve contact op te nemen met het Toeristisch Agentschap Oost-België (info@ostbelgien.eu).
  • De opnames mogen niet zonder de copyrightverwijzing die zich op de naam van de foto bevindt, gepubliceerd worden.
  • De gebruiker verbindt zich ertoe geen enkele wijziging aan de gebruikte foto’s aan te brengen (behalve grootte).
  • De gebruiker verbindt zich ertoe de betekenis en het onderschrift van de foto’s te respecteren.


Eigendom van de foto‘s:

De opnames blijven eigendom van het Toeristisch Agentschap Oost-België en van de toeristische organisaties, die de foto’s voor de fototheek ter beschikking stellen. De gebruiker van het fotoarchief mag onder geen enkel beding de gebruikersrechten aan derden overdragen.

Intrekking toestemming van de gebruiker:

Bij niet-naleving van voornoemde voorwaarden heeft het Toeristisch Agentschap Oost-België het recht om de toestemming tot gebruik van de foto’s met onmiddellijke ingang in te trekken en kan desgevallend elke latere toegang tot haar fototheek verbieden, onverminderd enige andere vordering. De toestemming tot gebruik kan ook ingetrokken worden als de oorspronkelijke eigenaar van de foto’s dit van het Toeristisch Agentschap Oost-België eist.

Ingeval van publicatie gelieve ons, liefst onder elektronische vorm, een proefexemplaar op te sturen.


 

Verantwoordelijk uitgever

Toeristisch Agentschap Oostbelgië
Hauptstraße 54
B-4780 Sankt Vith
België
E. info@ostbelgien.eu