UNESCO erkent biercultuur in België als immaterieel cultureel erfgoed

Gepubliceerd op 05.12.2016

Persmededelingen

Terug naar de artikels

Gezamenlijke persmededeling van de Ministers van Cultuur van de Duitstalige Gemeenschap, Mw. Isabelle Weykmans, de Vlaamse Gemeenschap, Dhr. Sven Gatz, de Franse Gemeenschap, Mw. Alda Greoli en de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor het immateriële cultureel erfgoed, Dhr. Rudi Vervoort. 

De UNESCO heeft vandaag in Addis Abeba (Ethiopië) beslist dat de biercultuur in België een plaats verdient op de Representatieve Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid. De ministers Isabelle Weykmans, Alda Greoli en Sven Gatz, bevoegd voor Cultuur in respectievelijk de Duitstalige, Franse en Vlaamse Gemeenschap en Rudi Vervoort, Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor het immaterieel cultureel erfgoed, zijn verheugd over het positieve nieuws van de UNESCO. “Immaterieel cultureel erfgoed omvat alle tradities, gebruiken, gewoonten en technieken die we vandaag koesteren en willen doorgeven aan de volgende generaties, en die uiting geven aan een culturele identiteit en diversiteit”, aldus de UNESCO Conventie voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed’ uit 2003.

De Duitstalige Gemeenschap diende de aanvraag in bij de UNESCO in naam van België. Dit gebeurde met de steun van de brouwersorganisaties, bierproeversverenigingen, bierpromotoren, gespecialiseerde NGO’s en opleidingsinstituten. De evaluatie van de aanvraag nam anderhalf jaar in beslag. Het dossier onderging een strenge selectieprocedure. De biercultuur wordt in heel het land beleefd. In elke provincie bestaan er brouwerijen, bierproeversverenigingen, musea, cursussen en opleidingen, evenementen, feesten, restaurants en kroegen die bijdragen tot de creativiteit en diversiteit van het bierlandschap in België. Diverse praktijken hebben een lokale oorsprong.

Lambiekbieren bijvoorbeeld, werden en worden nog steeds in Brussel en het Pajottenland gebrouwen, gebruik makend van spontane gisting. Saison-bieren komen vooral voor in Wallonië, Oud Bruine-biersoorten worden dan weer voornamelijk in West-Vlaanderen gebrouwen, terwijl met bier gewassen kazen ontstaan zijn in de abdijen, zoals in Chimay. Bovendien zijn er duidelijke smaakpatronen herkenbaar die verschillen naargelang de regio. In de ons omringende landen wordt eveneens bier geproduceerd. Maar het is de ongeëvenaarde diversiteit van de brouwkunst en de intensiteit van de biercultuur, zoals ze deel uitmaakt van het dagelijkse leven en bij feesten in ons land, die maken dat deze biercultuur tot de identiteit en het cultureel erfgoed van heel het land behoort.

Wat bij de beoordelende commissie van de UNESCO vooral in de smaak viel, waren de maatregelen ter bescherming van de biercultuur, zoals het ontwikkelen en aanbieden van professionele opleidingen, de promotie van de biercultuur en de oprichting van een observatorium ter bewaking van de diversiteit van de brouwkunst en haar waardering in België. De UNESCO waardeerde vooral ook dat er in de Belgische biercultuur veel aandacht wordt besteed aan het bestrijden van overmatig alcoholgebruik en dat met 2 aangepaste maatregelen wordt ingespeeld op een zich permanent veranderende maatschappij, waardoor de leefbaarheid van de biercultuur op lange termijn geborgd is. De erkenning door de UNESCO betekent een belangrijke morele opsteker voor de biercultuur in ons land en een beloning voor de inzet van al wie zich in Vlaanderen, Wallonië, Brussel en de Duitstalige Gemeenschap inzet om deze rijke biercultuur levendig te houden.

Isabelle Weykmans, Vice-Ministerpresident van de Duitstalige Gemeenschap, Minister voor Cultuur, Tewerkstelling en Toerisme: “De erkenning door de UNESCO is de bekroning van het werk van talloze bierbrouwers, bierliefhebbers, bierpromotoren en zythologen die onze biercultuur tot een status hebben verheven die het beschermen waard is. Deze erkenning zal de biercultuur in België wereldwijd nog meer glans en uitstraling geven. Ik ben er in het bijzonder blij om dat de Duitstalige Gemeenschap als kleinste Gemeenschap van het land zo’n belangrijke bijdrage heeft kunnen leveren aan de erkenning van een cultuur die bij onze identiteit hoort en waar we met zijn allen trots op zijn en mogen zijn.”

Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel: “Voor elk moment hebben we een gepast bier. We drinken bier evenzeer als dorstlesser na een flinke wandeling, tijdens een gezellig avondje in de stamkroeg of bij culinaire gerechten. We houden van ons bier en waarderen de oneindige diversiteit ervan, die nergens ter wereld wordt geëvenaard. In België hoeft bier in kwaliteit en diversiteit niet onder te doen voor wijn of andere dranken. Het verheugt me dan ook als Minister van Cultuur, maar ook als hobbybrouwer, dat de UNESCO de creativiteit en diversiteit van onze biercultuur erkent.” Alda Greoli, Vice-Presidente van de Federatie Wallonië-Brussel, Minister van Cultuur en Kind : “Biercultuur betekent zoveel meer dan de waardering voor het product bier in al zijn variëteiten.

Het omvat sociale gewoonten, rituelen, tradities, bijzondere kennis en vaardigheden van individuen, groepen van mensen en hele gemeenschappen. Een bijzonder kenmerk is trouwens dat deze cultuur al sinds mensenheugenis wordt overgedragen van generatie op generatie en bijdraagt tot een gemeenschappelijke identiteit. Daardoor ontstond een biercultuur die gekenmerkt wordt door een explosie van artisanale creativiteit en liefde voor het brouwambacht.” Rudi Vervoort, Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: “De biercultuur is iets waar Belgen trots op zijn, dat sinds mensenheugenis fundamenteel deel uitmaakt van onze samenleving en dat internationaal gewaardeerd wordt. Ik hoop dat deze erkenning ertoe zal bijdragen dat de Belgen met nog meer trots onze biercultuur zullen uitdragen in de wereld.”

Deze persmededeling is in de online press room (www.dgkulturerbe.be/pressroom) ook beschikbaar in andere talen, net zoals foto- en filmmateriaal, alsook het volledige UNESCO-dossier. 

De erkenning door de UNESCO is de bekroning van het werk van talloze bierbrouwers, bierliefhebbers, bierpromotoren en zythologen.

DG
Nuttige informatie
Auteur
Deutschsprachige Gemeinschaft
Stel een artikel over de Oostkantons voor!

Terug naar de artikels