Het jaarverslag 2016 van het TAO staat online

Gepubliceerd op 30.05.2017

Persmededelingen

Terug naar de artikels

Het Toeristisch Agentschap Oost-België heeft alle feiten, cijfers en projecten van het vorige jaar samengevat in haar jaarverslag, dat eind mei tijdens een bestuursvergadering aan de leden werd voorgesteld.

Volgens TAO-directrice Sandra De Taeye was 2016 een succesvol jaar. Op marketinggebied werden er heelwat doelstellingen bereikt en statistisch gezien is de tendens voor de bedrijfssector positief. Wie interesse heeft voor de resultaten van het Toeristisch Agentschap Oost-België, kan het nieuwe jaarverslag (Duitstalig of Franstalig) op onze website doornemen. 

> Link naar de rubrik jaarverslag (in het Duits)

Nuttige informatie
Auteur
JW
Stel een artikel over de Oostkantons voor!

Terug naar de artikels